Walidator

Walidator (ang.Ai??validator) to program sprawdzajAi??cy poprawnoAi??Ai?? dokumentu o okreAi??lonej skAi??adni. Walidatory staAi??y siAi?? na tyle popularnAi?? usAi??ugAi??, A?e niektA?re z nich ewoluowaAi??y w multiwalidatory przeprowadzajAi??ce kilka wariantA?w walidacji jednoczeAi??nie.

Sprawdzanie skAi??adni dokumentu najczAi??Ai??ciej obejmuje dokumenty w formatach przeznaczonych do uA?ytku w Internecie i moA?e dotyczyAi??:

  • CaAi??ego dokumentu gdy poprawnoAi??Ai?? jego wycinka nie gwarantuje, A?e zostanie on wAi??aAi??ciwie osadzony w reszcie dokumentu
  • Fragmentu dokumentuAi?? gdy poprawna sekcja dokumentu moA?e stanowiAi?? osobny dokument

validatorCSE HTML Validator Lite to bezpAi??atny edytor HTML i walidator pozwalajAi??cy na podstawowe sprawdzanie skAi??adni. Zawiera zaktualizowane wsparcie HTML5, CSS kontroli (w tym CSS3), a wbudowany w HTML / XHTML / edytor tekstu z dynamicznym pomoc, podAi??wietlanie skAi??adni, Split widok, i sprawdzanie pisowni.

CSE HTML Validator Lite dla Windows mogAi??:

  • ZnajdowaAi?? zAi??e lub bAi??Ai??dne znaczniki i atrybuty
  • ZnajdowaAi?? brakujAi??ce znaczniki koAi??cowe
  • ZnajdowaAi?? inne problemy skAi??adni HTML i XHTML
  • ZnajdowaAi?? zAi??e wAi??aAi??ciwoAi??ci CSS i wartoAi??ci
  • SprawdzaAi?? pisowniAi?? w wbudowanym edytorze
  • Szybko zmieniAi?? wszystkie znaczniki i atrybuty na maAi??e litery
  • Automatycznie umieAi??ciAi?? w cudzysAi??owie wszystkich wartoAi??ci atrybutA?w
  • ChroniAi?? prywatnoAi??Ai?? (nie wysyAi??ajAi?? dokumentA?w do chmury – dziaAi??ajAi?? lokalnie bez podAi??Ai??czenia do internetu)

validator

Ai??