Walidator

Walidator (ang. validator) to program sprawdzający poprawność dokumentu o określonej składni. Walidatory stały się na tyle popularną usługą, że niektóre z nich ewoluowały w multiwalidatory przeprowadzające kilka wariantów walidacji jednocześnie.

Sprawdzanie składni dokumentu najczęściej obejmuje dokumenty w formatach przeznaczonych do użytku w Internecie i może dotyczyć:

  • Całego dokumentu gdy poprawność jego wycinka nie gwarantuje, że zostanie on właściwie osadzony w reszcie dokumentu
  • Fragmentu dokumentu  gdy poprawna sekcja dokumentu może stanowić osobny dokument

validatorCSE HTML Validator Lite to bezpłatny edytor HTML i walidator pozwalający na podstawowe sprawdzanie składni. Zawiera zaktualizowane wsparcie HTML5, CSS kontroli (w tym CSS3), a wbudowany w HTML / XHTML / edytor tekstu z dynamicznym pomoc, podświetlanie składni, Split widok, i sprawdzanie pisowni.

CSE HTML Validator Lite dla Windows mogą:

  • Znajdować złe lub błędne znaczniki i atrybuty
  • Znajdować brakujące znaczniki końcowe
  • Znajdować inne problemy składni HTML i XHTML
  • Znajdować złe właściwości CSS i wartości
  • Sprawdzać pisownię w wbudowanym edytorze
  • Szybko zmienić wszystkie znaczniki i atrybuty na małe litery
  • Automatycznie umieścić w cudzysłowie wszystkich wartości atrybutów
  • Chronić prywatność (nie wysyłają dokumentów do chmury – działają lokalnie bez podłączenia do internetu)

validator