Typy plików rastrowych

Format pliku definiuje sposób, w jaki aplikacja przechowuje informacje w pliku. Aby wykorzystać plik utworzony w innej aplikacji niż obecnie używana, należy go zaimportować. Analogicznie, aby plik utworzony w danej aplikacji wykorzystać w innej aplikacji, należy go wyeksportować do innego formatu.
Podczas tworzenia nazwy pliku aplikacja automatycznie dodaje do niej rozszerzenie, składające się zazwyczaj z trzech liter, na przykład .cdr, .bmp, .tif, .eps. Rozszerzenie pomaga użytkownikowi i komputerowi rozróżniać pliki o różnych formatach.

Adobe Illustrator (AI)

Format pliku programu Adobe Illustrator (AI) został opracowany przez firmę Adobe Systems Incorporated dla platform Macintosh i Windows. Opiera się on głównie na grafice wektorowej, chociaż najnowsze wersje obsługują również informacje o mapie bitowej.

Mapa bitowa Windows (BMP)

Format mapy bitowej (BMP) Windows został opracowany jako standard do przedstawiania obrazków jako map bitowych w systemie operacyjnym Windows. Obsługuje tylko model RGB.

Computer Graphics Metafile (CGM)

Computer Graphics Metafile (CGM) to otwarty, niezależny od platformy format metapliku stosowany do przechowywania i wymiany grafiki dwuwymiarowej. Stosowane są w nim kolory RGB. Pliki CGM mogą zawierać zarówno grafikę wektorową, jak i mapy bitowe, jednak zazwyczaj zawierają tylko jeden z tych typów grafiki, rzadziej oba jednocześnie.

Corel PHOTO-PAINT (CPT)

Pliki zapisane w formacie Corel PHOTO-PAINT (CPT) to mapy bitowe przedstawiające kształty za pomocą pikseli tworzących obrazek. Gdy grafika zostanie zapisana w formacie Corel PHOTO-PAINT, wraz z obrazem są zapisywane maski, obiekty pływające i soczewki.

Encapsulated PostScript (EPS)

Plik Encapsulated PostScript (EPS) to metaplik obsługiwany przez większość programów do tworzenia ilustracji i formatowania układu strony. Aby wyświetlić lub wydrukować plik EPS, musi być zainstalowana drukarka postscriptowa. Format EPS obsługuje tryby kolorów Lab, CMYK, i RGB, oraz tryb kolorów indeksowanych, skali szarości, bichromii i bitmapy, jednak nie obsługuje kanałów alfa. Format EPS zapewnia obsługę ścieżek przycinających. Format DCS (Desktop Color Separations), jedna z wersji standardowego formatu EPS, umożliwia zapisywanie rozbarwień obrazów CMYK. Format DCS 2.0 służy do eksportowania obrazów zawierających kanały dodatkowe.

GIF

GIF to format oparty na mapie bitowej, przeznaczony do stosowania w Internecie. Umożliwia stosowanie do 256 kolorów w obrazkach i charakteryzuje się dużą kompresją, co skraca czas transferu plików. Format GIF daje możliwość umieszczania w jednym pliku wielu map bitowych. Jeżeli obrazki znajdujące się w jednym pliku są wyświetlane w krótkich odstępach czasu, to jest to tzw. animowany plik GIF. Wadą formatu GIF jest brak możliwości zapisu plików graficznych w formacie True color.

GIMP (XCF)

XCF to rodzimy format GIMP. Umożliwia przechowywanie warstw i innych informacji charakterystycznych dla formatu GIMP. Zachowuje on wszystkie zaznaczenia, warstwy, kanały i ścieżki, jakie do tej pory zostały użyte i nie „spłaszcza” obrazu (tak jak ma to miejsce przy zapisaniu grafiki do formatu, np. JPG czy GIF).

JPEG (JPG)

JPEG jest standardowym formatem opracowanym przez Joint Photographers Experts Group, umożliwiającym wymianę plików pomiędzy wieloma systemami i wykorzystującym najefektywniejsze metody kompresji. Format JPEG obejmuje obrazki w 8-bitowej skali szarości oraz obrazki z maksymalnie 32-bitową głębią kolorów w modelu CMYK. Przeznaczony głównie do przetwarzania obrazów naturalnych (zdjęć satelitarnych, pejzaży, portretów itp.), charakteryzujących się płynnymi przejściami barw oraz brakiem lub małą ilością ostrych krawędzi i drobnych detali.

JPEG 2000 (JP2)

Format JPEG 2000 (JP2) to format obrazków JPEG o zaawansowanej kompresji i funkcjach przetwarzania danych. W plikach JP2 można przechowywać bardziej opisowe dane pliku (czyli metadane) niż w plikach JPEG 2000 codestream, które zostały zoptymalizowane pod kątem transmisji sieciowej. Można utworzyć obszar maski obrazka JP2, definiując obszar zainteresowania (ROI), w którym zastosowana będzie niższa kompresja, a tym samym obszar ten będzie miał lepszą jakość.
Można importować zarówno pliki JP2, jak i JPC, lecz zapisywać można tylko w formacie JP2. Podczas zapisywanie obrazka w pliku JP2 można określić, czy postęp ładowania ma być pokazywany według rozdzielczości, jakości czy położenia.
Zaletą JPEG 2000 jest nieco lepsza jakość obrazu przy tym samym stopniu kompresji. W odróżnieniu od JPEG, obraz może być również skompresowany bezstratnie, co czyni nowy standard konkurencyjnym dla formatu PNG. Inna zaleta JPEG 2000 to skalowalność – w miarę odbierania (np. przez sieć) kolejnych próbek obrazu, jego jakość stopniowo się poprawia (podobny tryb, choć bardzo uproszczony, oferuje JPEG). Wadą algorytmu JPEG 2000 jest duża złożoność obliczeniowa, w związku z tym nie przewiduje się zastąpienia nim standardu JPEG.

Obrazek Kodak Photo CD (PCD)

Obrazek Kodak Photo CD to format rastrowy opracowany przez firmę Eastman Kodak w celu przenoszenia zeskanowanych zdjęć na płyty kompaktowe. Format Photo CD umożliwia przechowywanie i obróbkę zdjęć wysokiej jakości w postaci cyfrowej. Zazwyczaj jest wykorzystywany przez retuszerów i biura usługowe zajmujące się umieszczaniem zdjęć na płytach CD.

PaintBrush (PCX)

Format PaintBrush (PCX) to mapa bitowa opracowana pierwotnie przez firmę ZSoft Corporation dla programu PC Paintbrush.

Adobe Photoshop (PSD)

Adobe Photoshop (PSD) to rodzimy format mapy bitowej programu Adobe Photoshop.

PICT (PCT)

Format Macintosh PCT został opracowany dla platformy Macintosh przez firmę Apple Computer Inc. Jest to rodzimy format pliku programu QuickDraw i może zawierać zarówno grafikę wektorową, jak i mapy bitowe. Format Macintosh PICT jest powszechnie stosowany w aplikacjach graficznych dla platformy Macintosh.

Portable Network Graphics (PNG)

Portable Network Graphics (PNG) to znakomity, przenośny format pliku do przechowywania map bitowych o wysoki stopniu bezstratnej kompresji. Pliki w tym formacie zajmują niewiele miejsca na dysku, dają się łatwo odczytywać i wymieniać między komputerami. Format Portable Network Graphics może zastępować format GIF, a także w wielu rozmaitych zastosowaniach format TIFF.
Format Portable Network Graphics dobrze się sprawdza w przeglądaniu online (np. w Internecie) i w pełni nadaje się do mediów strumieniowych z opcją wyświetlania progresywnego. Niektóre przeglądarki internetowe obsługują nie wszystkie funkcje i nie całość formatowania. Obrazki można wyeksportować do formatu Portable Network Graphics, aby na stronach internetowych zastosować przezroczyste tło, przeplot, mapy obrazu lub animacje.
Eksportowanie grafiki do formatu Portable Network Graphics powoduje jej konwersję do mapy bitowej, której można użyć w programach DTP i w aplikacjach pakietu Microsoft Office. Plik w formacie Portable Network Graphics można również edytować w programach do malowania, takich jak Corel PHOTO-PAINT oraz Adobe Photoshop.
W przypadku zastosowań internetowych można zapisywać obrazki również w formatach GIF i JPEG. Więcej informacji na temat formatu obrazków publikowanych w Internecie można znaleźć w sekcji Aby zoptymalizować i wyeksportować obrazek do publikacji w Internecie

Corel Painter (RIF)

Podczas importowania plików w formacie Painter (RIF) zachowywane są wszystkie informacje o projekcie (np. obiekty pływające), co sprawia, że pliki Corel Painter są o wiele większe niż pliki GIF lub JPEG. Pliki Corel Painter można otwierać do edycji, zmiany rozmiaru i regulacji podniesionych masek i kształtów, a także można je kompresować metodą kompresji bezstratnej.

Mapa bitowa TARGA (TGA)

Targa (TGA) to format graficzny służący do opisywania map bitowych. Umożliwia stosowanie różnych systemów kompresji i przedstawianie map bitowych w zakresie od czarno-białych po zawierające kolory RGB.

Mapa bitowa TIFF (TIF)

Tagged Image File format (TIFF) to format rastrowy opracowany jako standard. Niemal każda aplikacja graficzna potrafi odczytywać i zapisywać pliki TIFF. Istnieje wiele odmian plików TIFF, ponieważ format ten umożliwia stosowanie sześciu różnych sposobów kodowania i trzech różnych trybów obrazków: czarno-białego, skali szarości i kolorowego. Nieskompresowane obrazki TIFF mogą mieć 1, 4, 8, 24 bity na piksel. Obrazki TIFF, które zostały skompresowane za pomocą algorytmu LZW, mogą mieć 4, 8 lub 24 bity na piksel. W plikach TIFF można przechowywać informacje w trybie koloru RGB, CMYK i Lab, lecz nie duotone.
Format TIFF pozwala na zapisywanie obrazów stworzonych w trybie kreskowym, skali szarości oraz w wielu trybach koloru i wielu głębiach bitowych koloru. Przechowuje ścieżki i kanały alfa, profile koloru, komentarze tekstowe.

WordPerfect Graphic (WPG)

Corel WordPerfect Graphic (WPG) to przede wszystkim format grafiki wektorowej, lecz może służyć również do przechowywania zarówno map bitowych, jak i danych wektorowych. Pliki WPG mogą zawierać do 256 kolorów wybranych z palety zawierającej ponad milion kolorów.