Rozmiar pliku

W zależności od długości zapisywanego dźwięku, częstotliwości próbkowania oraz rozdzielczości bitowej (jakość dźwięku) otrzymany plik może mieć bardzo duży rozmiar. Wzór, na podstawie którego możesz obliczyć rozmiar pliku dźwiękowego w bajtach przedstawia się następująco:

czas trwania dźwięku w sekundach × częstotliwość próbkowania w Hz × liczba kanałów × (rozdzielczość bitowa / 8) = rozmiar pliku  

Rozdzielczość bitową dzielimy przez 8, ponieważ w jednym bajcie mieści się 8 bitów.

Zgodnie z tym wzorem, 20-sekundowy stereofoniczny klip dźwiękowy o rozdzielczości 8-bitowej i częstotliwości próbkowania 11 kHz zmieści się w pliku o wielkości:

20 s ×11025 Hz ×2 kanały × (8 bitów/8) = 441000 Bajtów = 430 kB

Typowy utwór muzyczny to rozmiar pliku rzędu:

3,5 x 60 x 44000 x 2 x (16/8) = 36960000 kB