Raster

Raster to regularna siatka punktA?w o rA?A?nej wielkoAi??ci lub zagAi??szczeniu stosowana do odwzorowania odcieni barw. ZAi??oA?enie obrazA?w jedno-tonalnych w siatkAi?? rastra pozwala odwzorowaAi?? obrazy wielotonowe. PojAi??cie rastra stosowane jest gAi??A?wnie w poligrafii i odnosi siAi?? do druku obrazA?w, w ktA?rych nie moA?na zastosowaAi?? farby mieszanej. ZAi??oA?enie obrazu z plamek o rA?A?nej barwie daje , przy oglAi??daniu z pewnej odlegAi??oAi??ci, efekt barwy mieszanej. JeA?eli obserwuje siAi?? wydrukowane czarno-biaAi??e zdjAi??cie z wieloma odcieniami szaroAi??ci, to w rzeczywistoAi??ci patrzy siAi?? na siateczkAi?? drobnych, caAi??kowicie czarnych punktA?w rastra drukarskiego. Grafika bitmapowa skAi??ada siAi?? z maAi??ych punktA?w (kafelkA?w) zwanych pikselami, okreAi??lonych przez pojedynczAi?? barwAi??, ktA?re oglAi??dane z wiAi??kszej odlegAi??oAi??ci skAi??adajAi?? siAi?? na obraz. StAi??d grafikAi?? tego typu nazywa siAi?? przez analogiAi?? grafikAi?? rastrowAi??.

raster