Przetwarzanie dA?wiAi??ku

DA?wiAi??k to wraA?enie sAi??uchowe, spowodowane falAi?? akustycznAi?? (rozchodzAi??ce siAi?? w oAi??rodku zaburzenie gAi??stoAi??ci) rozchodzAi??cAi?? siAi?? w oAi??rodku sprAi??A?ystym (ciele staAi??ym, cieczy, gazie). CzAi??stotliwoAi??ci fal, ktA?re sAi?? sAi??yszalne dla czAi??owieka, zawarte sAi?? w paAi??mie miAi??dzy wartoAi??ciami granicznymi od ok. 16Ai??Hz do ok. 20Ai??kHz (dA?wiAi??ki sAi??yszalne). DA?wiAi??ki zbyt ciche bAi??dA? zbyt niskie (bliskie infradA?wiAi??ki) lub zbyt wysokich (na pograniczu ultradA?wiAi??kA?w) nie sAi?? rejestrowane przez ludzkie ucho przeciAi??tnego czAi??owieka.

ucho

Zapis analogowy dA?wiAi??ku polega na obrA?bce sygnaAi??A?w w ich podstawowej niezmienionej (naturalnej), ciAi??gAi??ej postaci, czyli w ich naturalnym widmie czAi??stotliwoAi??ciowym. CiAi??gAi??a postaAi?? oznacza w praktyce, A?e jeAi??li zakres zmiennoAi??ci sygnaAi??u wynosi od 0 do 1, to jego wartoAi??Ai?? (amplituda) moA?e w dowolnej chwili przyjAi??Ai?? dowolnAi?? wartoAi??Ai?? z tego przedziaAi??u i jest okreAi??lona w caAi??ym okresie trwania sygnaAi??u.

DokAi??adnoAi??Ai?? okreAi??lenia chwilowej wartoAi??ci sygnaAi??u jest ograniczona w zasadzie jedynie dokAi??adnoAi??ciAi?? stosowanych przyrzAi??dA?w pomiarowych i warunkami pomiaru. Zapis analogowy oznacza, A?e sygnaAi?? jest rejestrowany na noAi??niku wAi??aAi??nie w naturalnej, ciAi??gAi??ej postaci. Jedyny zabieg, jakiemu sygnaAi?? jest poddany, to ewentualnie modulacja, umoA?liwiajAi??ca trwaAi??y zapis.

OlbrzymiAi?? zaletAi?? (niemoA?liwAi?? do uzyskania w technikach cyfrowych) jest ciAi??gAi??e odwzorowanie sygnaAi??u, przetwarzanie go w naturalnej postaci. Natomiast zasadniczAi?? wadAi?? jest trudnoAi??Ai?? w eliminacji zakAi??A?ceAi?? i szumA?w, ktA?rej skutkiem jest sAi??aba dynamika sygnaAi??u oraz niska wartoAi??Ai?? stosunku sygnaAi??/szum.


W technice cyfrowej sygnaAi?? przetwarzany jest z postaci naturalnej, ciAi??gAi??ej, do reprezentacji numerycznej, czyli ciAi??gu dyskretnych wartoAi??ci liczbowych z zastosowaniem przetwornikA?w analogowo-cyfrowych A/C. Obejmuje w szczegA?lnoAi??ci:

  • poprawAi?? jakoAi??ci sygnaAi??u (usuwanie zakAi??A?ceAi?? oraz znieksztaAi??ceAi??, czyli zastosowanie filtrA?w),
  • zmianAi?? reprezentacji sygnaAi??u (np. konwersjAi?? czAi??stotliwoAi??ci prA?bkowania, zmianAi?? rozdzielczoAi??ci bitowej),
  • dostosowywanie parametrA?w sygnaAi??u do okreAi??lonych zastosowaAi?? (korekcjAi?? barwy dA?wiAi??ku, normalizacjAi??, kompresjAi?? dynamiki),
  • wytwarzanie efektA?w specjalnych (np. pogAi??os, chorus, flanger),
  • kompresjAi?? danych

i skAi??ada siAi?? z trzech procesA?w:

  • prA?bkowania
  • kwantyzacji
  • kodowania