Przeliczanie

WykonujAi??c projekt graficzny do wydruku dobrze jest orientowaAi?? siAi?? w zaleA?noAi??ci pomiAi??dzy rozdzielczoAi??ciAi?? obrazu oraz jego rozmiarem w pikselach i w centymetrach. EdytujAi??c obraz w programie graficznym moA?na bardzo Ai??atwo sprawdziAi?? te parametry wybierajAi??c odpowiednie narzAi??dzie.

obliczenia

Czasami jednak zachodzi koniecznoAi??Ai?? wyliczenia parametrA?w obrazu.

Wyliczanie rozmiaru obrazu drukowanego

W celu okreAi??lenia rozmiarA?w obrazu po wydruku dzielimy szerokoAi??Ai?? i wysokoAi??Ai?? obrazu podanAi?? w pikselach przez rozdzielczoAi??Ai?? drukowania. NastAi??pnie wynik mnoA?ymy przez jednostkAi?? dAi??ugoAi??ci obrazu (x 25,4 dla mm i 2,54 dla cm).

Parametry obrazu:

  • wymiar: 1920 x 1080 pikseli
  • rozdzielczoAi??Ai?? druku: 600 dpi
  • jednostka dAi??ugoAi??ci: mm

Obliczenia:

szerokoAi??Ai?? po wydruku: (1920 : 600) x 25,4 = 81,28 mm

wysokoAi??Ai?? po wydruku: (1080 : 600) x 25,4 = 45,72 mm

Wyliczanie rozmiaru obrazu w pikselach

W tym wypadku przy podanej szerokoAi??ci i wysokoAi??ci obrazu w mierze metrycznej oraz zaAi??oA?onej rozdzielczoAi??ci moA?emy wyliczyAi?? wymiary obrazu w pikselach, czyli wielkoAi??Ai?? obrazu na ekranie monitora. MnoA?ymy wymiary szerokoAi??ci i wysokoAi??ci w danej jednostce przez rozdzielczoAi??Ai?? po czym wynik dzielimy przez 25,4 dla mm i 2,54 dla cm.

Parametry obrazu:

  • wymiar: 297 x 210 pikseli
  • rozdzielczoAi??Ai?? obrazu: 600 dpi

Obliczenia:

szerokoAi??Ai?? po wydruku: 297 x 600 : 25,4 = 7016 px

wysokoAi??Ai?? po wydruku: 210 x 600 : 25,4 = 4961 px

Wyliczanie rozdzielczoAi??ci obrazu:

Analogicznie postAi??pujemy w przypadku gdy znane sAi?? rozmiary obrazu w mm lub centymetrach oraz w pikselach. Tym razem moA?emy obliczyAi?? jak jest rozdzielczoAi??Ai?? obrazu dzielAi??c odpowiedni szerokoAi??ci bAi??dA? wysokoAi??ci obrazu i mnoA?Ai??c wynik przez 25,4 dla mm i 2,54 dla cm.

Parametry obrazu:

  • wymiar: 1920 x 1080 pikseli
  • szerokoAi??Ai?? obrazu: 297 mm

Obliczenia:

(1920 : 297) x 25,4 = 164 ppi