Przeliczanie

Wykonując projekt graficzny do wydruku dobrze jest orientować się w zależności pomiędzy rozdzielczością obrazu oraz jego rozmiarem w pikselach i w centymetrach. Edytując obraz w programie graficznym można bardzo łatwo sprawdzić te parametry wybierając odpowiednie narzędzie.

obliczenia

Czasami jednak zachodzi konieczność wyliczenia parametrów obrazu.

Wyliczanie rozmiaru obrazu drukowanego

W celu określenia rozmiarów obrazu po wydruku dzielimy szerokość i wysokość obrazu podaną w pikselach przez rozdzielczość drukowania. Następnie wynik mnożymy przez jednostkę długości obrazu (x 25,4 dla mm i 2,54 dla cm).

Parametry obrazu:

  • wymiar: 1920 x 1080 pikseli
  • rozdzielczość druku: 600 dpi
  • jednostka długości: mm

Obliczenia:

szerokość po wydruku: (1920 : 600) x 25,4 = 81,28 mm

wysokość po wydruku: (1080 : 600) x 25,4 = 45,72 mm

Wyliczanie rozmiaru obrazu w pikselach

W tym wypadku przy podanej szerokości i wysokości obrazu w mierze metrycznej oraz założonej rozdzielczości możemy wyliczyć wymiary obrazu w pikselach, czyli wielkość obrazu na ekranie monitora. Mnożymy wymiary szerokości i wysokości w danej jednostce przez rozdzielczość po czym wynik dzielimy przez 25,4 dla mm i 2,54 dla cm.

Parametry obrazu:

  • wymiar: 297 x 210 pikseli
  • rozdzielczość obrazu: 600 dpi

Obliczenia:

szerokość po wydruku: 297 x 600 : 25,4 = 7016 px

wysokość po wydruku: 210 x 600 : 25,4 = 4961 px

Wyliczanie rozdzielczości obrazu:

Analogicznie postępujemy w przypadku gdy znane są rozmiary obrazu w mm lub centymetrach oraz w pikselach. Tym razem możemy obliczyć jak jest rozdzielczość obrazu dzieląc odpowiedni szerokości bądź wysokości obrazu i mnożąc wynik przez 25,4 dla mm i 2,54 dla cm.

Parametry obrazu:

  • wymiar: 1920 x 1080 pikseli
  • szerokość obrazu: 297 mm

Obliczenia:

(1920 : 297) x 25,4 = 164 ppi