Piksel

Nazwa piksele wziAi??Ai??a siAi?? od zAi??oA?enia angielskich sAi??A?w „picture element” – element obrazu. Piksele sAi?? kaflami uAi??oA?onymi na planie siatki, ktA?re po zAi??oA?eniu tworzAi?? obraz. Z siatek takich punktA?w utworzone sAi?? obrazy bitmapowe, w ktA?rych kaA?dy punkt ma okreAi??lonAi?? barwAi??. KaA?da mapa bitowa posiada okreAi??lonAi?? liczbAi?? pikseli, ktA?ra wyliczana jest na podstawie szerokoAi??ci oraz wysokoAi??ci obrazka w pikselach. Liczba pikseli obrazka okreAi??la nam rozmiar pliku, czyli iloAi??Ai?? danych dotyczAi??cych obrazka. PrzyporzAi??dkowanie kaA?demu pikselowi 1 bajtu (8 bitA?w) okreAi??lajAi??cego kolor daje moA?liwoAi??Ai?? uzyskania obrazA?w w 256 kolorach, zastosowanie 24-bitowego sAi??owa kodowego, okreAi??lajAi??cego jego kolor, pozwala na uzyskanie ponad 16,4 mln kolorA?w.

piksel