Piksel

Nazwa piksele wzięła się od złożenia angielskich słów „picture element” – element obrazu. Piksele są kaflami ułożonymi na planie siatki, które po złożeniu tworzą obraz. Z siatek takich punktów utworzone są obrazy bitmapowe, w których każdy punkt ma określoną barwę. Każda mapa bitowa posiada określoną liczbę pikseli, która wyliczana jest na podstawie szerokości oraz wysokości obrazka w pikselach. Liczba pikseli obrazka określa nam rozmiar pliku, czyli ilość danych dotyczących obrazka. Przyporządkowanie każdemu pikselowi 1 bajtu (8 bitów) określającego kolor daje możliwość uzyskania obrazów w 256 kolorach, zastosowanie 24-bitowego słowa kodowego, określającego jego kolor, pozwala na uzyskanie ponad 16,4 mln kolorów.

piksel