Okno aplikacji

draw_okno

1. Pasek tytuAi??u – pasek zawierajAi??cy nazwAi?? programu, nazwAi?? pliku wraz ze Ai??cieA?kAi?? dostAi??pu oraz nawigatory.

draw_tytul

2. Pasek menu – rozwijalne obszary z wszystkimi narzAi??dziami.

draw_menu

3. Standardowy pasek narzAi??dzi – skrA?ty do podstawowych narzAi??dzi obsAi??ugi pliku.

draw_standardowy

4. Pasek wAi??aAi??ciwoAi??ci – dynamiczny zestaw poleceAi?? modyfikujAi??cych sposA?b dziaAi??ania wybranego narzAi??dzia.

draw_wlasciwosci

5. Przybornik – zestaw narzAi??dzi do tworzenia lub modyfikowania projektu.

draw_przybornik

6. Okna dokowane – zestaw okien zawierajAi??cych dostAi??pne polecenia i ustawienia wybranego narzAi??dzia lub zadania stanowiAi??ce uzupeAi??nienie przybornika.

draw_dokowane

7. Palety barw – prA?bniki kolorA?w dla wypeAi??nieAi?? lub obramowaAi?? obiektA?w.

draw_paleta

8. Obszar projektu – okno rysunku z prostokAi??tnym obszarem drukowanym.

draw_projekt

9. Linijki – pozioma i pionowa.

draw_linijki

10. Prowadnice – poziome, pionowe i ukoAi??ne linie pomocnicze (linia przerywana) uAi??atwiajAi??ce pozycjonowanie obiektA?w.

11. Nawigator stron projektu.

draw_strony

12. Nawigator – przycisk (ikona lupki na przeciAi??ciu pionowego i poziomego paska przewijania) otwierajAi??cy podglAi??d miniatury projekt z zaznaczonym obszarem widocznym w obszarze projektu stosowany do poruszania siAi?? po projekcie przy znacznych powiAi??kszeniach.

draw_nawigator

13. Paleta projektu – zestaw barw zastosowanych w projekcie.

draw_paleta_projekt

14. Pasek stanu – informacje o wAi??aAi??ciwoAi??ci zaznaczonego obiektu i bieA?Ai??cej pozycji wskaA?nika.

draw_info