Okno aplikacji

draw_okno

1. Pasek tytułu – pasek zawierający nazwę programu, nazwę pliku wraz ze ścieżką dostępu oraz nawigatory.

draw_tytul

2. Pasek menu – rozwijalne obszary z wszystkimi narzędziami.

draw_menu

3. Standardowy pasek narzędzi – skróty do podstawowych narzędzi obsługi pliku.

draw_standardowy

4. Pasek właściwości – dynamiczny zestaw poleceń modyfikujących sposób działania wybranego narzędzia.

draw_wlasciwosci

5. Przybornik – zestaw narzędzi do tworzenia lub modyfikowania projektu.

draw_przybornik

6. Okna dokowane – zestaw okien zawierających dostępne polecenia i ustawienia wybranego narzędzia lub zadania stanowiące uzupełnienie przybornika.

draw_dokowane

7. Palety barw – próbniki kolorów dla wypełnień lub obramowań obiektów.

draw_paleta

8. Obszar projektu – okno rysunku z prostokątnym obszarem drukowanym.

draw_projekt

9. Linijki – pozioma i pionowa.

draw_linijki

10. Prowadnice – poziome, pionowe i ukośne linie pomocnicze (linia przerywana) ułatwiające pozycjonowanie obiektów.

11. Nawigator stron projektu.

draw_strony

12. Nawigator – przycisk (ikona lupki na przecięciu pionowego i poziomego paska przewijania) otwierający podgląd miniatury projekt z zaznaczonym obszarem widocznym w obszarze projektu stosowany do poruszania się po projekcie przy znacznych powiększeniach.

draw_nawigator

13. Paleta projektu – zestaw barw zastosowanych w projekcie.

draw_paleta_projekt

14. Pasek stanu – informacje o właściwości zaznaczonego obiektu i bieżącej pozycji wskaźnika.

draw_info