Mora

Mora (moiré) to rodzaj układu prążków powstały na skutek interferencji (nakładania się) dwóch siatek linii obróconych o pewien kąt lub poddanych deformacji (zniekształconych względem siebie).

W grafice jest to efekt niepożądany, polegający na wrażeniu istnienia promieniście rozchodzących się krzywych, powstały na skutek nałożenia się dwóch regularnych deseni o różnych kątach, odległościach między punktami lub rozmiarach punktów.

Ze zjawiskiem mory możemy spotkać się podczas skanowania druków sporządzonych rastrem klasycznym (np. ilustracji w książkach lub albumach – szczególnie z papieru błyszczącego), gdzie na istniejącą drobną morę nakłada się równomierny układ pikseli uzyskanego obrazu bitmapowego. Efekt ten jest dodatkowo pogłębiany podczas wydruku tychże obrazów.

Innym niepożądanym zjawiskiem jest powstanie tzw. przeplotu (stosowany w grafice na stronach internetowych w celu szybszego wyświetlania obrazu na ekranie monitora – .gif, .png) czyli poziomych linii na obrazie.

przeplot1przeplot2