Kwantyzacja

Kwantyzacja (rozdzielczoAi??Ai?? bitowa) polega na przyporzAi??dkowaniu wartoAi??ciom sygnaAi??u z jakiegoAi?? okreAi??lonego ciAi??gAi??ego przedziaAi??u wartoAi??ci dyskretnych z przyjAi??tego skoAi??czonego zbioru. Maksymalna wartoAi??Ai?? sygnaAi??u dzielona jest na szereg drobniejszych przedziaAi??A?w. Zazwyczaj przedziaAi??y majAi?? takAi?? samAi?? wielkoAi??Ai?? (jest to kwantyzacja liniowa), ale sAi?? wyjAi??tki od tej reguAi??y i niekiedy stosuje siAi?? kwantyzacjAi?? nieliniowAi??. Z kaA?dym przedziaAi??em powiAi??zana jest okreAi??lona liczba. JeAi??li wielkoAi??Ai?? sygnaAi??u wejAi??ciowego mieAi??ci siAi?? w danym przedziale, to wA?wczas jest ona reprezentowana przez liczbAi?? zwiAi??zanAi?? z tym przedziaAi??em.

kwantyzacja

PoniewaA? w procesie kwantyzacji sygnaAi?? jest zaokrAi??glany w rezultacie powstajAi?? bAi??Ai??dy. BAi??Ai??dy te objawiajAi?? siAi?? w postaci tak zwanego szumu kwantyzacji. Im wiAi??ksze przedziaAi??y kwantyzacji, tym mniejsza dokAi??adnoAi??Ai?? kawntyzacji i tym wiAi??kszy szum kwantyzacji. W przetwarzaniu analogowo-cyfrowym dokAi??adnoAi??Ai?? liniowej kwantyzacji jest okreAi??lona przez iloAi??Ai?? bitA?w wykorzystywanych do zapisu skwantowanej wartoAi??ci. ZwiAi??kszenie iloAi??ci bitA?w prowadzi do zwiAi??kszenia iloAi??ci przedziaAi??A?w i dokAi??adniejszego odwzorowania sygnaAi??u.

kwantyzacja

W amatorskim zapisie dA?wiAi??ku najczAi??Ai??ciej stosuje siAi?? dAi??ugoAi??Ai?? sAi??owa 16 bitA?w (co daje 216 = 65,536 poziomA?w kwantyzacji). Inne spotykane wartoAi??ci to 20 bitA?w (1,048,576 poziomA?w), 24 bity (16,777,216 poziomA?w), a nawet 32 bity. RozdzielczoAi??ci 20 lub 24 bity w pierwszej kolejnoAi??ci zaczAi??to szerzej stosowaAi?? w sprzAi??cie profesjonalnym. W sprzAi??cie domowym wyA?sze rozdzielczoAi??ci pojawiAi??y siAi?? na nowszych noAi??nikach optycznych (DVD-Video, DVD-Audio, Blu-ray), a takA?e w plikach z muzykAi??.