Kolor i barwa

Kolor i barwa w znaczeniu potocznym sAi?? stosowane zamiennie w rzeczywistoAi??ci to dwa rA?A?ne pojAi??cia. W najwiAi??kszym przybliA?eniu mamy trzy podstawowe kolory poprzez mieszanie, ktA?rych uzyskujemy poszczegA?lne barwy rA?A?niAi??ce siAi?? chociaA?by nasyceniem czy jasnoAi??ciAi??. W zaleA?noAi??ci od tego czy mamy do czynienia ze Ai??wiatAi??em emitowanym (np. monitor) czy odbitym (np. wydruk) kolorem podstawowym mogAi?? byAi?? kolory: czerwony, zielony i niebieski lub fioletowoczerwony (magenta), bAi??Ai??kitny (cyjan) i A?A?Ai??ty (yellow). SkAi??adajAi??c ze sobAi?? te kolory w rA?A?nych proporcjach uzyskamy poszczegA?lne barwy proste (uzyskane poprzez rozszczepienie Ai??wiatAi??a w pryzmacie) i barwy zAi??oA?one (mieszanina barw prostych). Efektem zmieszania kolorA?w w ukAi??adzie Ai??wiatAi??a emitowanego (mieszanie addytywne) daje w efekcie barwAi?? biaAi??Ai?? (dlatego nie da siAi?? na ekranach monitorA?w uzyskaAi?? idealnej barwy czarnej. Barwa czarna to po prostu wygaszone piksele). Natomiast zmieszanie kolorA?w w ukAi??adzie Ai??wiatAi??a odbitego (mieszanie subtraktywne) daje barwAi?? czarnAi?? zbrudzonAi?? a w rzeczywistoAi??ci ciemnobrAi??zowAi?? (np. zmieszanie farb na palecie pozwala uzyskaAi?? barwAi?? czarnAi?? ale nigdy nie da nam barwy biaAi??ej z tego teA? wzglAi??du nie da siAi?? przy pomocy drukarki wydrukowaAi?? barwy biaAi??ej. Jako barwAi?? biaAi??Ai?? przyjmujAi?? siAi?? po prostu barwAi?? kartki, na ktA?rej siAi?? drukuje).

mieszanie_kolorA?w

mieszanie subtraktywneAi??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? mieszanie addytywne

Celem przedstawienia zasad mieszania siAi?? i powstawania barw stosuje siAi?? tzw. koAi??o barw. W kole tym wokA?Ai?? jego Ai??rodka, zgodnie z kierunkiem ruchu wskazA?wek zegara wrysowane jest widmo ciAi??gAi??e Ai??wiatAi??a biaAi??ego w ten sposA?b, A?e barwa fioletowa (najkrA?tsze promieniowanie widzialne) pAi??ynnie przechodzi w barwAi?? czerwonAi?? (najdAi??uA?sze promieniowanie widzialne) a wiAi??c widmo zostaje poAi??Ai??czone w zamkniAi??ty cykl zmian barw.

kolo_barw

PoszczegA?lne grupy barw obsAi??ugiwane przez rA?A?ne urzAi??dzenia nazywane sAi?? paletAi?? barw. KaA?da barwa opisana jest liczbAi?? dlatego teA? nie istniejAi?? barwy poAi??rednie pomiAi??dzy barwami opisanymi sAi??siednimi liczbami. Na poczAi??tku byAi??y to 2, 4, 8 barw, pA?A?niej 256 aA? do ok. 16 mln. barw widzianych przez oko ludzkie (full color czyli 224). Do celA?w przetwarzania obrazu stosuje siAi?? palety 24- lub 48-bitowe.