Kolor i barwa

Kolor i barwa w znaczeniu potocznym są stosowane zamiennie w rzeczywistości to dwa różne pojęcia. W największym przybliżeniu mamy trzy podstawowe kolory poprzez mieszanie, których uzyskujemy poszczególne barwy różniące się chociażby nasyceniem czy jasnością. W zależności od tego czy mamy do czynienia ze światłem emitowanym (np. monitor) czy odbitym (np. wydruk) kolorem podstawowym mogą być kolory: czerwony, zielony i niebieski lub fioletowoczerwony (magenta), błękitny (cyjan) i żółty (yellow). Składając ze sobą te kolory w różnych proporcjach uzyskamy poszczególne barwy proste (uzyskane poprzez rozszczepienie światła w pryzmacie) i barwy złożone (mieszanina barw prostych). Efektem zmieszania kolorów w układzie światła emitowanego (mieszanie addytywne) daje w efekcie barwę białą (dlatego nie da się na ekranach monitorów uzyskać idealnej barwy czarnej. Barwa czarna to po prostu wygaszone piksele). Natomiast zmieszanie kolorów w układzie światła odbitego (mieszanie subtraktywne) daje barwę czarną zbrudzoną a w rzeczywistości ciemnobrązową (np. zmieszanie farb na palecie pozwala uzyskać barwę czarną ale nigdy nie da nam barwy białej z tego też względu nie da się przy pomocy drukarki wydrukować barwy białej. Jako barwę białą przyjmuję się po prostu barwę kartki, na której się drukuje).

mieszanie_kolorów

mieszanie subtraktywne                                mieszanie addytywne

Celem przedstawienia zasad mieszania się i powstawania barw stosuje się tzw. koło barw. W kole tym wokół jego środka, zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara wrysowane jest widmo ciągłe światła białego w ten sposób, że barwa fioletowa (najkrótsze promieniowanie widzialne) płynnie przechodzi w barwę czerwoną (najdłuższe promieniowanie widzialne) a więc widmo zostaje połączone w zamknięty cykl zmian barw.

kolo_barw

Poszczególne grupy barw obsługiwane przez różne urządzenia nazywane są paletą barw. Każda barwa opisana jest liczbą dlatego też nie istnieją barwy pośrednie pomiędzy barwami opisanymi sąsiednimi liczbami. Na początku były to 2, 4, 8 barw, później 256 aż do ok. 16 mln. barw widzianych przez oko ludzkie (full color czyli 224). Do celów przetwarzania obrazu stosuje się palety 24- lub 48-bitowe.