Kodowanie

Kodowanie to proces, w ktA?rym liczbowe kody dyskretnych wartoAi??ci, do jakich zostaAi?? sprowadzony sygnaAi?? A?rA?dAi??owy, zostajAi?? zapisane w postaci liczbowej, czyli w przypadku binarnej techniki cyfrowej, w formie liczb zapisanych w systemie dwA?jkowym, ciAi??gu zer i jedynek.

kodowanie

Uzyskany w ten sposA?b sygnaAi?? cyfrowy jest zapisywany na noAi??niku. Zamiast sygnaAi??u analogowego, urzAi??dzenia rejestrujAi?? ciAi??g 0 i 1. Zamiast nieskoAi??czonej liczby amplitud sygnaAi??u analogowego, uzyskujemy dwie dyskretne wartoAi??ci.

DziAi??ki temu, A?e zapisujemy, a nastAi??pnie odczytujemy jedynie dwa stany logiczne (1/0, wysoki/niski, H/L, prawda/faAi??sz), moA?liwe jest skuteczne zabezpieczenie siAi?? przed wpAi??ywem zakAi??A?ceAi?? i znieksztaAi??ceAi??. JeAi??li przyjmiemy, A?e np.: 0 logiczne zapisujemy jako amplitudAi?? -0,5V, a 1 jako +0,5V, Ai??atwo moA?emy sobie wyobraziAi??, iA? szumy i zakAi??A?cenia, nawet na poziomie 0,1V (czyli 10%) nie wpAi??ynAi?? na prawidAi??owoAi??Ai?? dekodowania tak znacznie odbiegajAi??cych od siebie poziomA?w. Podobnie, zuA?ycie lub czAi??Ai??ciowe rozmagnesowanie taAi??my, na ktA?rej sygnaAi?? zostaAi?? zapisany, sprawi, A?e zamiast +/-0,5V zostanAi?? odczytane poziomy +/-0,3V, ale nadal prawidAi??owo bAi??dzie zdekodowany ciAi??g 0 i 1, czyli prawidAi??owa postaAi?? sygnaAi??u.