Kodowanie

Kodowanie to proces, w którym liczbowe kody dyskretnych wartości, do jakich został sprowadzony sygnał źródłowy, zostają zapisane w postaci liczbowej, czyli w przypadku binarnej techniki cyfrowej, w formie liczb zapisanych w systemie dwójkowym, ciągu zer i jedynek.

kodowanie

Uzyskany w ten sposób sygnał cyfrowy jest zapisywany na nośniku. Zamiast sygnału analogowego, urządzenia rejestrują ciąg 0 i 1. Zamiast nieskończonej liczby amplitud sygnału analogowego, uzyskujemy dwie dyskretne wartości.

Dzięki temu, że zapisujemy, a następnie odczytujemy jedynie dwa stany logiczne (1/0, wysoki/niski, H/L, prawda/fałsz), możliwe jest skuteczne zabezpieczenie się przed wpływem zakłóceń i zniekształceń. Jeśli przyjmiemy, że np.: 0 logiczne zapisujemy jako amplitudę -0,5V, a 1 jako +0,5V, łatwo możemy sobie wyobrazić, iż szumy i zakłócenia, nawet na poziomie 0,1V (czyli 10%) nie wpłyną na prawidłowość dekodowania tak znacznie odbiegających od siebie poziomów. Podobnie, zużycie lub częściowe rozmagnesowanie taśmy, na której sygnał został zapisany, sprawi, że zamiast +/-0,5V zostaną odczytane poziomy +/-0,3V, ale nadal prawidłowo będzie zdekodowany ciąg 0 i 1, czyli prawidłowa postać sygnału.