Instalacja Corel PP

Po włożeniu płyty CD z programem Corel Photo-Paint wyświetli się użytkownikowi okno powitalne instalatora wraz z menu, z którego możemy wybrać programy do instalacji. Wybranie pierwszej opcji „Instalacja CorelDRAW(R) Graphics Suite” prowadzi do rozpoczęcia instalacji m.in. programu Corel Photo – Paint.

i1

Program rozpakowuje pliki instalacyjne i przygotowuje instalator programu. Proces instalacji rozpoczyna się od akceptacji umowy licencyjnej. Umowa reguluje warunki użytkowania oprogramowania. Aby przejść do następnego kroku konieczna jest akceptacja umowy licencyjnej.

i2

Podajemy nazwę użytkownika (domyślnie nazwa konta) oraz nazwę organizacji (opcjonalnie). Na tym etapie wprowadzamy numer seryjny dostarczony wraz z oprogramowaniem przez producenta.

i3

Określamy wersję językową naszego programu (w tym wypadku mamy do dyspozycji tylko wersję polską i czeską).

i4

Wybieramy składniki, które chcemy zainstalować. W głównym oknie mamy przedstawione drzewo aplikacji, z którego wybieramy składniki. Instalator pozwala dokładnie określić składniki każdej aplikacji pakietu. Wystarczy rozwinąć odpowiednią gałąź drzewa. Pod oknem drzewa instalator podaje ilość potrzebnego miejsca na dysku. Z prawej strony okna drzewa mamy podaną informację czy dany składnik będzie zainstalowany na dysku twardym.

i5

Aby wybrać lub odrzucić dany składnik należy rozwinąć daną gałąź aplikacji i kliknąć na ikonie dysku przy nazwie składnika. W oknie, które się pojawi wybieramy czy składnik ma być zainstalowany, czy nie. Możemy również zaakceptować wszystkie składniki danej gałęzi wybierając opcję instalacji składnika i wszystkich podskładników.

i6

Do wyboru mamy:

  • Corel DRAW – wszechstronny program do tworzenia rysunków wektorowych i układu strony,
  • Corel PHOTO-PAINT – program do edycji zdjęć i tworzenia map bitowych,
  • Corel R.A.V.E. – program do tworzenia animacji wektorowej (np. animacje flash),
  • CorelTRACE – program do przekształcania map bitowych w grafikę wektorową z rozbudowanymi narzędziami trasowania,
  • Corel CAPTURE – zaawansowane narzędzie umożliwiające przechwytywanie obrazu ekranu komputerowego zapewniające możliwość wyboru obszaru przechwytywanego,
  • Narzędzia – dodatki wykorzystywane w programach Corel DRAW i Corel PHOTO-PAINT takie jak: opcja wyświetlania miniatur, obsługa Visual Basic oraz program zarządzający czcionkami,
  • Typy plików eksportu/importu
  • Podręcznik użytkownika (.pdf)
  • Narzędzia językowe – narzędzia sprawdzania pisowni i dzielenia wyrazów.

Określamy folder docelowy, w którym zostaną zainstalowane składniki programu. Program podaje nam domyślną ścieżkę foldera docelowego, którą możemy zmienić poprzez przycisk Zmień…. Poniżej ścieżki mamy podane dostępne dyski, ich rozmiar, dostępny obszar oraz wymaganą ilość miejsca.

i7

Program przechodzi do procesu kopiowania plików do system podając nazwy kopiowanych plików, postęp instalacji oraz czas pozostały do zakończenia instalacji programu.

i8

Rejestracja produktu daje nam możliwość korzystania z pomocy oraz pozwala uzyskać informacje o nowościach. Niestety nie ma możliwości wyłączenia powiadomień w przypadku braku rejestracji. Maksymalnie co 15 dni program będzie informował nas o konieczności rejestracji.

i9

Otrzymujemy informację końca instalacji programu.

i10

Po zainstalowaniu aplikacji, w każdej chwili mamy możliwość dodania nowych składników bądź usunięcia tych, które wcześniej zainstalowaliśmy. Wystarczy włożyć płytę instalatora i w otwartym oknie wybrać polecenie Modyfikuj.

i11

Możemy również naprawić błędy instalacji aplikacji poprzez wybranie polecenia Napraw błędy. Opcja ta pozwala przywrócić brakujące lub uszkodzone pliki, skróty lub wpisy w rejestrze. Trzecia opcja pozwala usunąć aplikacje z systemu (polecenie Usuń). W tym ostatnim wypadku mamy do wyboru dodatkową opcję, która pozwala zachować wszystkie ustawienia użytkownika, które mogą być wykorzystane przy ponownej instalacji aplikacji.

i12