Instalacja Alligatora

Do instalacji programu potrzebne nam są: plik instalacyjny i numery seryjne poszczególnych modułów aplikacji. Po uruchomieniu pliku instalacyjnego pojawia nam się okno z ogólnymi informacjami o programie oraz o prawach autorskich.

aligator_inst_1

W kolejnym kroku otrzymujemy informacje o zawartości pakietu instalacyjnego (bez możliwości wyboru).

aligator_inst_2

Następnie określamy miejsce docelowe dla plików aplikacji (domyślnie to katalog Program Files\Selteco) – zmiana poprzez przycisk Browse… , ilości potrzebnego miejsca i ilości dostępnej przestrzeni dyskowej oraz mamy możliwość zdecydowania o utworzeniu skrótu na pulpicie (opcja Install shortcuts on: Desktop). Po ustawieniu opcji instalacji przechodzimy do procesu instalacji przyciskiem Install .

aligator_inst_3

Pojawia się okno z paskiem postępu procesu instalacji oraz listą wykonywanych operacji.

aligator_inst_4

Po zakończeniu procesu instalacji otrzymujemy informacje o prawidłowym jej przebiegu oraz mamy możliwość zakończenia procesu (Finish) lub uruchomienia aplikacji a konkretnie procesu rejestracji (Finish z zaznaczoną opcją Start the application).

aligator_inst_5

Zakończenie procesu instalacji z zaznaczoną opcją (Start the application) przenosi nas do okna rejestracji programu, do której potrzebne nam będą numery seryjne potrzebnych modułów. Wprowadzenie części numerów powoduje uruchomienie tylko tych modułów, dla których wprowadziliśmy numery seryjne.

aligator_inst_6

Po zatwierdzeniu przyciskiem OK procesu wprowadzania numerów seryjnych otrzymujemy informację o pomyślnej rejestracji wybranych składników…

aligator__inst_7

…i możemy rozpocząć użytkowanie programu.

ailigator_inst_8