Instalacja Alligatora

Do instalacji programu potrzebne nam sAi??: plik instalacyjny i numery seryjne poszczegA?lnych moduAi??A?w aplikacji. Po uruchomieniu pliku instalacyjnego pojawia nam siAi?? okno z ogA?lnymi informacjami o programie oraz o prawach autorskich.

aligator_inst_1

W kolejnym kroku otrzymujemy informacje o zawartoAi??ci pakietu instalacyjnego (bez moA?liwoAi??ci wyboru).

aligator_inst_2

NastAi??pnie okreAi??lamy miejsce docelowe dla plikA?w aplikacji (domyAi??lnie to katalog Program Files\Selteco) – zmiana poprzez przycisk Browse… , iloAi??ci potrzebnego miejsca i iloAi??ci dostAi??pnej przestrzeni dyskowej oraz mamy moA?liwoAi??Ai?? zdecydowania o utworzeniu skrA?tu na pulpicie (opcja Install shortcuts on: Desktop). Po ustawieniu opcji instalacji przechodzimy do procesu instalacji przyciskiem Install .

aligator_inst_3

Pojawia siAi?? okno z paskiem postAi??pu procesu instalacji oraz listAi?? wykonywanych operacji.

aligator_inst_4

Po zakoAi??czeniu procesu instalacji otrzymujemy informacje o prawidAi??owym jej przebiegu oraz mamy moA?liwoAi??Ai?? zakoAi??czenia procesu (Finish) lub uruchomienia aplikacji a konkretnie procesu rejestracji (Finish z zaznaczonAi?? opcjAi?? Start the application).

aligator_inst_5

ZakoAi??czenie procesu instalacji z zaznaczonAi?? opcjAi?? (Start the application) przenosi nas do okna rejestracji programu, do ktA?rej potrzebne nam bAi??dAi?? numery seryjne potrzebnych moduAi??A?w. Wprowadzenie czAi??Ai??ci numerA?w powoduje uruchomienie tylko tych moduAi??A?w, dla ktA?rych wprowadziliAi??my numery seryjne.

aligator_inst_6

Po zatwierdzeniu przyciskiem OK procesu wprowadzania numerA?w seryjnych otrzymujemy informacjAi?? o pomyAi??lnej rejestracji wybranych skAi??adnikA?w…

aligator__inst_7

…i moA?emy rozpoczAi??Ai?? uA?ytkowanie programu.

ailigator_inst_8