GAi??A?wne okno aplikacji

Okno programu Corel PHOTO-PAINT zawierajAi?? elementy uAi??atwiajAi??ce dostAi??p do narzAi??dzi programu i poleceAi?? potrzebnych do edycji obrazu. NaleA?Ai?? do nich: pasek menu, przybornik, pasek wAi??aAi??ciwoAi??ci, pasek narzAi??dzi oraz okna dokowane. Wiele z tych elementA?w moA?na dostosowaAi?? do indywidualnych potrzeb uA?ytkownika.

pulpit1

Pasek tytuAi??u

Obszar okna obrazka (okna programu), w ktA?rym widnieje nazwa obrazka (nazwa programu), tryb koloru, oraz powiAi??kszenie.

pulpit2

Pasek menu

Pasek zawierajAi??cy wszystkie polecenia programu zgrupowane wedAi??ug kategorii, pozwalajAi??ce otwieraAi?? i edytowaAi?? obrazy oraz zarzAi??dzaAi?? nimi.

pulpit3

Pasek narzAi??dzi

Pasek zawierajAi??cy skrA?ty do najczAi??Ai??ciej uA?ywanych, podstawowych poleceAi?? zwiAi??zanych gAi??A?wnie z obsAi??ugAi?? pliku, takich jak otwieranie, zapisywanie czy drukowanie.

pulpit4

Pasek wAi??aAi??ciwoAi??ci

Pasek zawierajAi??cy opcje konfiguracji poszczegA?lnych narzAi??dzi uA?ywanych podczas pracy z obrazem. ZawartoAi??Ai?? tego paska zmienia siAi?? w zaleA?noAi??ci od wybranego narzAi??dzia.

pulpit5

Przybornik

Pasek zawierajAi??cy narzAi??dzia do edycji i tworzenia obrazA?w. CzAi??Ai??Ai?? z tych narzAi??dzi jest pogrupowana i dostAi??pna w postaci rozwijalnych paneli.

pulpit6

Paleta barw

Przybornik zawierajAi??cy zestawy barwne do kolorowania obrazA?w (obiektA?w). Dadatkowo przybornik wyposaA?ony jest w menu kontekstowe pozwalajAi??ce modyfikowaAi?? paletAi?? barw i sposA?b edycji palety. Dodatkowe palety dostAi??pne sAi?? z paska menu Okno\Palety kolorA?w\

pulpit7

Pasek stanu

Pasek, na ktA?rym mamy wyAi??wietlone informacje na temat obrazka, informacje systemowe i podpowiedzi.

pulpit8

Okno dokowane

Okno zawierajAi??ce dodatkowe narzAi??dzia i informacje o obrazie. NiektA?re z nich wyposaA?one sAi?? w okno podglAi??du. Okna dokowane dostAi??pne sAi?? z paska menu Okno\Okna dokowane\

pulpit9

Okno obrazka

Okno w ktA?rym wyAi??wietlany jest obrazek. W oknie aplikacji moA?na otworzyAi?? wiele okien ale aktualnie stosowane narzAi??dzie czy polecenie bAi??dzie dziaAi??aAi?? tylko do okna aktywnego. Elementy obrazka (obiekty) moA?na przenosiAi?? pomiAi??dzy oknami.

pulpit10

Nawigator

Na przeciAi??ciu pionowego i poziomego paska przewijania (prawy dolny rA?g okna) znajduje siAi?? przycisk wyAi??wietlajAi??cy miniaturAi?? obrazu w celu wybrania okreAi??lonego fragmentu obrazu w oknie. Nawigator jest dostAi??pny tylko wtedy gdy obraz nie mieAi??ci siAi?? w oknie.

pulpit11

site