Główne okno aplikacji

Okno programu Corel PHOTO-PAINT zawierają elementy ułatwiające dostęp do narzędzi programu i poleceń potrzebnych do edycji obrazu. Należą do nich: pasek menu, przybornik, pasek właściwości, pasek narzędzi oraz okna dokowane. Wiele z tych elementów można dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika.

pulpit1

Pasek tytułu

Obszar okna obrazka (okna programu), w którym widnieje nazwa obrazka (nazwa programu), tryb koloru, oraz powiększenie.

pulpit2

Pasek menu

Pasek zawierający wszystkie polecenia programu zgrupowane według kategorii, pozwalające otwierać i edytować obrazy oraz zarządzać nimi.

pulpit3

Pasek narzędzi

Pasek zawierający skróty do najczęściej używanych, podstawowych poleceń związanych głównie z obsługą pliku, takich jak otwieranie, zapisywanie czy drukowanie.

pulpit4

Pasek właściwości

Pasek zawierający opcje konfiguracji poszczególnych narzędzi używanych podczas pracy z obrazem. Zawartość tego paska zmienia się w zależności od wybranego narzędzia.

pulpit5

Przybornik

Pasek zawierający narzędzia do edycji i tworzenia obrazów. Część z tych narzędzi jest pogrupowana i dostępna w postaci rozwijalnych paneli.

pulpit6

Paleta barw

Przybornik zawierający zestawy barwne do kolorowania obrazów (obiektów). Dadatkowo przybornik wyposażony jest w menu kontekstowe pozwalające modyfikować paletę barw i sposób edycji palety. Dodatkowe palety dostępne są z paska menu Okno\Palety kolorów\

pulpit7

Pasek stanu

Pasek, na którym mamy wyświetlone informacje na temat obrazka, informacje systemowe i podpowiedzi.

pulpit8

Okno dokowane

Okno zawierające dodatkowe narzędzia i informacje o obrazie. Niektóre z nich wyposażone są w okno podglądu. Okna dokowane dostępne są z paska menu Okno\Okna dokowane\

pulpit9

Okno obrazka

Okno w którym wyświetlany jest obrazek. W oknie aplikacji można otworzyć wiele okien ale aktualnie stosowane narzędzie czy polecenie będzie działać tylko do okna aktywnego. Elementy obrazka (obiekty) można przenosić pomiędzy oknami.

pulpit10

Nawigator

Na przecięciu pionowego i poziomego paska przewijania (prawy dolny róg okna) znajduje się przycisk wyświetlający miniaturę obrazu w celu wybrania określonego fragmentu obrazu w oknie. Nawigator jest dostępny tylko wtedy gdy obraz nie mieści się w oknie.

pulpit11