SkAi??adniki pakietu

Raptor Web Designer

Jako gAi??A?wny skAi??adnik pakietu Raptor Web Designer pozwala na caAi??kowitAi?? swobodAi?? w projektowaniu strony www bogatej w obraz i efekty animacji. A?atwoAi??Ai?? dodawania podstron z nowAi?? treAi??ciAi?? i odnoAi??nikA?w wewnAi??trz wAi??asnej witryny pozwala wydAi??uA?yAi?? czas spAi??dzany na stronie przez widza. Odpowiednie wpisanie fraz wyszukiwania pozwala na zwiAi??kszenie page ranku witryny i uAi??atwienie pracy przy pozycjonowaniu. Praca z Raptorem nie wymaga A?adnej umiejAi??tnoAi??ci programowania.

rwd

Alligator Flash Designer

Flash to dominujAi??cy standard dla treAi??ci interaktywnych i animowanych w internecie. Alligator Flash Designer pozwala na stworzenie animowanych stron www bogatych w efektowne przejAi??cia pomiAi??dzy stronami oraz elementy reagujAi??ce na najechanie myszAi?? lub klikniAi??cie. Inne zastosowania to banery reklamowe, prezentacje multimedialne z dA?wiAi??kiem i filmami wideo, proste gry umieszczane bezpoAi??rednio na stronie www bez koniecznoAi??ci Ai??ciAi??gania ich na komputer oraz inne aplikacje, na przykAi??ad sAi??uA?Ai??ce do wyliczania ofert handlowych lub symulacji.

afd

Bannershop GIF Animator

Po stworzeniu swojej strony www czas jAi?? rozreklamowaAi?? za pomocAi?? animowanych banerA?w. Ludzkie oko jest najbardziej wyczulone na ruch wiAi??c jeA?eli juA? pAi??aciAi?? za powierzchniAi?? reklamowAi?? trzeba uwaA?aAi??, aby nie straciAi?? wydanych pieniAi??dzy. MdAi??y banner przejdzie bez echa i nikt w niego nie kliknie. Bannershop GIF Animator pozwala na wykorzystanie A?ywej kolorystyki i przyciAi??gniAi??cie oka potencjalnego widza tak, aby klikalnoAi??Ai?? banera byAi??a zmaksymalizowana.

bga

Button Maker

NiezbAi??dny przy tworzeniu przyciskA?w na stronAi?? www, pozwala na szybkie uatrakcyjnienie tekstu stron www poprzez dodanie przyciskA?w prowadzAi??cych do dalszych sekcji witryny, klawiszy do wypeAi??niania formularzy, zamA?wieAi?? lub zgAi??oszeAi??. Tworzy przyciski o rA?A?norakich ksztaAi??tach i kolorach, do tworzenia gAi??A?wnej nawigacji strony lub podziaAi??u strony na sekcje.

bm

FTP Client

Pozwala na bezpoAi??rednie zalogowanie siAi?? do serwera www i zarzAi??dzanie plikami na stronie www poprzez wgrywanie nowych plikA?w, zmiany nazw, zakAi??adanie katalogA?w lub kasowanie niepotrzebnych plikA?w. Program zapisuje profile poAi??Ai??czeAi?? tak, aby uAi??atwiAi?? logowanie do wielu serwerA?w www naraz.

ftpe

Image Mapper

Pozwala na stworzenie mapy linkA?w na dowolnym zdjAi??ciu i dodanie tej mapy na wAi??asnAi?? stronAi?? www. Do definicji obszarA?w aktywnych na klikniAi??cie sAi??uA?y ksztaAi??t prostokAi??tny, okrAi??g lub elipsa a takA?e ksztaAi??t nieregularny stworzony przy pomocy wielokAi??ta. Do kaA?dego linku przypisaAi?? moA?na takA?e podpowiedA? wyskakujAi??cAi?? w A?A?Ai??tym okienku, otwierajAi??cym siAi?? po najechaniu myszAi?? na dany link.

im

Menu Maker

Program do tworzenia belek menu uA?ywanych w szczegA?lnoAi??ci jako menu gAi??A?wne na stronie internetowej. MoA?na zdefiniowaAi?? wyglAi??d i kolorystykAi?? belki menu, dodaAi?? do kaA?dego elementu podmenu, otwierajAi??ce siAi?? po najechaniu myszAi?? lub podmenu drugiego stopnia otwierajAi??ce siAi?? po najechaniu na element podmenu. Menu Maker pozwala nie tylko na dodanie nowoczesnego menu zwiAi??kszajAi??cego interaktywnoAi??Ai?? strony ale takA?e oszczAi??dza cenne miejsce na kaA?dej podstronie, poprzez zgrupowanie nawigacji w menu gAi??A?wnym.

mm

Photo Lab

Praktycznie A?aden projekt graficzny nie obAi??dzie siAi?? bez zdjAi??Ai??. MateriaAi??y A?rA?dAi??owe najczAi??Ai??ciej trzeba obciAi??Ai??, zmieniAi?? rozmiar, rozjaAi??niAi??, wyprostowaAi??, oczyAi??ciAi?? z szumA?w, itd. WaA?nym aspektem jest takA?e optymalizacja zdjAi??Ai?? tak, aby strona otwieraAi??a siAi?? jak najszybciej. Photo Lab pozwala na bAi??yskawicznAi?? obrA?bkAi?? wszelkich zdjAi??Ai?? i fotografii oraz przygotowanie ich do publikacji w internecie.

pl