Alligator Flash Designer

Flash Designer to narzAi??dzie przeznaczone do szybkiego tworzenia animacji Flash (SWF).

alligator

In such instance, our professional editorswrite my essay com reviews can help you in providing any type of thesis editing essay writer assistance online and offline.

WAi??rA?d wielu funkcji oferowanych przez program znajdziemy takie jak rysowanie rA?A?nych ksztaAi??tA?w, okrAi??gA?w, linii, krzywych Beziera, prostokAi??tA?w, edycja wAi??zAi??A?w, wypeAi??nienia jednokolorowe, przejAi??cia tonalne, wypeAi??nienia deseniem (bitmapAi??), wstawianie elementA?w Wingdings i innych symboli. Dodatkowo Flash Designer posiada wbudowany Kreator Intro i Kreator Pokazu SlajdA?w tworzAi??cy bAi??yskawicznie pokazy slajdA?w w technologi Flash. Poza tym program umoA?liwia rA?wnieA? programowanie zdarzeAi?? myszy, klikniAi??Ai??, najechaAi?? itd., pisanie skryptA?w przypisanych do ramek, wykonujAi??cych siAi?? przy wejAi??ciu do ramki.

Bardzo przydatnAi?? funkcjAi?? Flash Designera jest optymalizacja projektu dziAi??ki moA?liwoAi??ci uA?ywania klonA?w obiektA?w zajmujAi??cych mniej miejsca.

how to write an expository essay on how animals improve peoples lives through interaction

MoA?liwoAi??ci programu:

 • Tworzenie
  • Rysowanie rA?A?nych ksztaAi??tA?w, okrAi??gA?w, linii, krzywych Beziera, prostokAi??tA?w, edycja wAi??zAi??A?w
  • WypeAi??nienia jednokolorowe, przejAi??cia tonalne, wypeAi??nienia deseniem (bitmapAi??)
  • Galeria ksztaAi??tA?w, gwiazdy, wielokAi??ty, przyciski nawigacyjne
  • Wstawianie elementA?w Wingdings i innych symboli
  • Wbudowany Kreator Intro i Kreator Pokazu SlajdA?w
  • Zadawanie dowolnego lub standardowego rozmiaru animacji
 • DA?wiAi??k
  • Import Ai??cieA?ek w formatach MP3 i WAV
  • DA?wiAi??ki przypisane do zdarzeAi?? np. klikniAi??Ai?? lub odtwarzane w tle
 • ZdjAi??cia
  • Import zdjAi??Ai?? w formatach GIF, BMP, JPEG oraz ekstrakcja z plikA?w SWF
  • MoA?liwoAi??Ai?? zmiany rozmiaru, kadrowania, wypeAi??niania kubeAi??kiem, usuwania gumkAi??, obrotu
  • WiAi??cej moA?liwoAi??ci edycji zdjAi??Ai?? w programie Photo Lab doAi??Ai??czonym do Flash Designera
 • Tekst
  • Dodawanie tekstu w rA?A?nych czcionkach, rozmiarach i kolorach
  • MoA?liwe uA?ycie czcionki systemowej lub wektorowej
  • MoA?liwoAi??Ai?? uA?ywania znacznikA?w HTML
  • Pola edycji zmieniane dynamicznie przez ActionScript
 • Animacja
  • Brak linii czasu (timeline) znacznie upraszcza proces animacji
  • MoA?liwoAi??Ai?? zadania 3 faz animacji obiektu: intro, motion, outro
  • Wbudowane efekty takie jak zoom, obrA?t, przesuniAi??cie, wygaszenie
  • RA?A?ne sposoby synchronizacji animacji
  • MoA?liwoAi??Ai?? zapAi??tlenia animacji
  • Tworzenie podfilmA?w w gAi??A?wnym filmie
  • PodglAi??d animacji pod jednym przyciskiem
  • Wstawianie istniejAi??cych animacji Flash w formacie SWF
 • Eksport
  • Zapis animacji do pliku SWF (w formacie Macromedia Flash)
  • Tworzenie przykAi??adowej strony HTML z instrukcjami wstawienia na serwer www lub bez
  • PodglAi??d kodu HTML potrzebnego do wstawienia animacji na stronAi??
  • Wbudowany preloader pokazujAi??cy postAi??p Ai??adowania animacji
 • ActionScript
  • MoA?liwoAi??Ai?? programowania zdarzeAi?? myszy, klikniAi??Ai??, najechaAi?? itd.
  • Skrypty przypisane do ramek, wykonujAi?? siAi?? przy wejAi??ciu do ramki
  • ObsAi??uga wszystkich wbudowanych klas wersji 2.0
 • Optymalizacja
  • MoA?liwoAi??Ai?? uA?ywania klonA?w obiektA?w ktA?re zajmujAi?? mniej miejsca.
  • Automatyczne zmniejszanie gAi??Ai??bi kolorA?w przy eksporcie zdjAi??Ai??
  • MoA?liwoAi??Ai?? definiowania czAi??stotliwoAi??ci filmu (domyAi??lnie 20 Hz)

http://www.csemag.com/fileadmin/content_files/pe/amb.html