Konfiguracja

Zanim rozpocznie się tworzenie w programie Corel PHOTO-PAINT powinniśmy skonfigurować według własnego uznania obszar roboczy po to aby się nam wygodniej pracowało z programem. Ustawienie sposobu wyświetlania, w jaki program Corel PHOTO-PAINT ma reagować na czynności użytkownika, pozwala pracować w bardziej komfortowy sposób, bardziej efektywny oraz pozwala nam zmniejszyć liczbę pomyłek i błędów.

Program Corel PHOTO-PAINT uruchamiamy z menu Start systemu Windows.

konf1

Po uruchomieniu aplikacji otworzy nam się okno powitalne, w którym mamy do wyboru sześć opcji.

konf2

  • Nowy – otwiera okno z czystym tłem w celu rozpoczęcia nowego projektu.
  • Ostatnio używany – pozwala z listy wybrać plik, nad którym ostatnio pracowaliśmy bez konieczności szukania go na dysku.
  • Otwórz – pozwala otworzyć dowolny plik graficzny obsługiwany przez program, znajdujący się na dysku, płycie CD – DVD lub pamięci przenośnej.
  • Pobierz obrazek – umożliwia pobranie obrazu z urządzenia peryferyjnego skonfigurowanego w systemie (np. skaner).
  • Samouczek – pozwala skorzystać z krótkich lekcji dołączonych do programu celem przybliżenia obsługi programu.
  • Nowości – zawiera informacje o różnicach pomiędzy obecną wersją programu a poprzednimi wersjami.

W celu konfiguracji aplikacji należy wybrać z paska menu polecenie Narzędzia a następnie Opcje.

konf3

W otwartym oknie dysponujemy szeregiem ustawień przy pomocy, których możemy dostosować program do naszych indywidualnych upodobań. Po poszczególnych elementach poruszamy się podobnie jak po elementach wyboru podczas instalacji. w lewej części okna opcji mamy do dyspozycji drzewo narzędzi konfiguracyjnych, a po prawej stronie wyświetlane są informacje na temat danego elementu oraz narzędzia konfigurujące.

Obszar roboczy – pozwala skonfigurować okno aplikacji. Mamy tu do dyspozycji standardowy obszar roboczy ale możemy również zaimportować dodatkowe obszary upodabniające aplikację np. do programów Adobe. W gałęzi tej możemy skonfigurować Ustawienia ogólne takie jak uruchamianie okna powitalnego, rodzaj wskaźnika, jednostki, powiększenie obrazu przy otwarciu czy dźwięki. Ponadto możemy zadecydować jakie Ostrzeżenia będą pokazywane podczas użytkowania programu, kolory elementów programu (siatka, maska, prowadnice, markiza), opcje zapisu automatycznego i kopii zapasowej – Zapisz, obsługę listy czcionek – Tekst, wykorzystanie pamięci podczas obróbki pliku oraz listy cofnięć – Pamięć.
Gałąź Dostosowanie w Obszarze roboczym pozwala spersonalizować narzędzia. Możemy zadecydować, które paski narzędzi będą aktywne po uruchomieniu aplikacji oraz jaki będzie rozmiar ikon i wygląd przycisków – Paski poleceń. Jak będą wyglądać ikony poszczególnych poleceń i jakie klawisze skrótów będą je uaktywniać – Polecenia. Jak będą wyglądać i jak będą obsługiwane palety kolorów – Paleta kolorów, oraz które elementy interfejsu będą przezroczyste – Aplikacja.

Dokument – pozwala skonfigurować linijki a konkretnie ich jednostki, skalę, początek w układzie no i oczywiście czy będą widoczne czy nie. Ponadto w gałęzi tej możemy ustawić siatkę , na której tworzymy obiekty oraz ich zachowanie względem siatki – Siatka. Możemy również zdefiniować położenie prowadnic poziomych i pionowych. –Prowadnice

Globalne – pozwala zdefiniować sposób przedstawienia efektów zastosowanych do map bitowych przed ich zatwierdzeniem – Efekty map bitowych oraz określić, które pliki graficzne mają być domyślnie obsługiwane przez aplikację – Filtry – skojarz.