Statyczne Witryny Internetowe

KaA?da strona statyczna, bAi??dAi??c czAi??Ai??ciAi?? skAi??adowAi?? wiAi??kszego serwisu internetowego, musi byAi?? wczeAi??niej przygotowana przez internetowego twA?rcAi??. Ostateczny ksztaAi??t, struktura i schemat organizacyjny takiego serwisu musi byAi?? znany juA? na etapie projektowania i przygotowywania. Z definicji taka strona jest z zaAi??oA?enia niezmienna na etapie publikacji. Wszelkie zmiany takich stron odbywajAi?? siAi?? poprzez modyfikacjAi?? kodu A?rA?dAi??owego opartego na skryptach HTML. OczywiAi??cie strony te mogAi?? zawieraAi?? elementy dynamiczne w postaci rozwijalnego menu, animacji czy odtwarzanych plikA?w multimedialnych ale sAi?? to http://edmedforsale.com/generic-viagra.aspx elementy osadzone na staAi??e w kodzie strony bez moA?liwoAi??ci modyfikacji z poziomu przeglAi??darki.

O ile przy tworzeniu stron dynamicznych wiAi??kszoAi??Ai?? uA?ytkownikA?w znajAi??cych podstawowAi?? obsAi??ugAi?? komputera jest w stanie wygenerowaAi?? stronAi?? przy wsparciu odpowiedniego oprogramowania o tyle twA?rcy stron statycznych muszAi?? opieraAi?? siAi?? na znajomoAi??ci hipertekstowych jAi??zykA?w znacznikA?w. Pomocna bAi??dzie teA? znajomoAi??Ai?? i umiejAi??tnoAi??Ai?? tworzenia kaskadowych arkuszA?w styli CSS czy reguAi?? walidacji stron www. PoniewaA? strona to nie tylko kod ale teA? wyglAi??d, twA?rca stron internetowych powinien wesprzeAi?? siAi?? znajomoAi??ciAi?? przetwarzania plikA?w graficznych, dA?wiAi??kowych i video. OczywiAi??ci moA?e korzystaAi?? z rA?A?norodnych narzAi??dzi takich jak edytory tekstowe (notepad++) czy programy WYSIWYG (Kompozer). ale w dalszym ciAi??gu podstawAi?? jest znajomoAi??Ai?? hipertekstowego jAi??zyka znacznikA?w HTML i kaskadowych arkuszA?w styli CSS.