Statyczne Witryny Internetowe

Każda strona statyczna, będąc częścią składową większego serwisu internetowego, musi być wcześniej przygotowana przez internetowego twórcę. Ostateczny kształt, struktura i schemat organizacyjny takiego serwisu musi być znany już na etapie projektowania i przygotowywania. Z definicji taka strona jest z założenia niezmienna na etapie publikacji. Wszelkie zmiany takich stron odbywają się poprzez modyfikację kodu źródłowego opartego na skryptach HTML. Oczywiście strony te mogą zawierać elementy dynamiczne w postaci rozwijalnego menu, animacji czy odtwarzanych plików multimedialnych ale są to elementy osadzone na stałe w kodzie strony bez możliwości modyfikacji z poziomu przeglądarki.

O ile przy tworzeniu stron dynamicznych większość użytkowników znających podstawową obsługę komputera jest w stanie wygenerować stronę przy wsparciu odpowiedniego oprogramowania o tyle twórcy stron statycznych muszą opierać się na znajomości hipertekstowych języków znaczników. Pomocna będzie też znajomość i umiejętność tworzenia kaskadowych arkuszów styli CSS czy reguł walidacji stron www. Ponieważ strona to nie tylko kod ale też wygląd, twórca stron internetowych powinien wesprzeć się znajomością przetwarzania plików graficznych, dźwiękowych i video. Oczywiści może korzystać z różnorodnych narzędzi takich jak edytory tekstowe (notepad++) czy programy WYSIWYG (Kompozer). ale w dalszym ciągu podstawą jest znajomość hipertekstowego języka znaczników HTML i kaskadowych arkuszów styli CSS.